King Kong über Zürich
Porzellanteller, handbemalte Unikate


Porzellanteller «King Kong ZH_0001» 2018, 20 cm
verkauft/sold


Porzellanteller «King Kong ZH_0003» 2018, 16 cm
CHF 160.- ︎ Add to cart


Porzellanteller «King Kong ZH_0005» 2018, 20 cm
CHF 160.- ︎ Add to cart

Porzellanteller «King Kong ZH_0002» 2018, 16 cm
CHF 160.- ︎ Add to cart


Porzellanteller oval «King Kong ZH_0004» 2018, 21 cm
CHF 160.- ︎ Add to cart